RAP RYBNIK - Rybnicka Akademia Piłkarska stadion

1. ADMINISTRATOR DANYCH

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony i dostępnych za jej pośrednictwem formularzy jest Uczniowski Klub Sportowy Rybnicka Akademia Piłkarska

1.2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych pod adresem email: rybnickaakademia@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby klubu.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Dane osobowe pozostawione na stronie, przekazane za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy lub pozyskane w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej, będą przetwarzane przez administratora danych w celu:

a) odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza pytania, w tym na zapytania ofertowe lub inne pytania dotyczące działalności lub współpracy z administratorem danych,

b) przesyłania lub udzielania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu informacji handlowych administratora danych lub innych informacji związanych ze współpracą z administratorem danych, jeżeli z przesłanego pytania lub przekazanych danych wynikać będzie zgoda lub wniosek o przesłanie lub udzielenie takich informacji,

1.2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych pod adresem email: rybnickaakademia@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby klubu.

3. PLIKI COOKIES

3.1. Dane pochodzące z plików cookies pozyskiwane będą stosownie do konfiguracji przeglądarki na urządzeniu użytkownika, która wyznaczać będzie poziom jego akceptacji na przetwarzanie takich danych. Cookies to pliki, które są umieszczone w pamięci urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia, przeglądarki, anonimowe informacje o zachowaniu użytkownika na stronach oraz dane potrzebne do optymalizacji wyświetlania treści na stronach.

3.2. Podstawowe rodzaje plików cookies to pliki cookies konieczne do prawidłowego działania strony (można je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie strony) oraz analityczne cookies, które służą analizie zachowania użytkownika na stronie (w celu identyfikacji trendów i optymalizacji strony).

3.3. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies to personalizacja strony internetowej, umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi bezpośrednio z poziomu strony, dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej oraz tworzenie statystyk strony.

3.4.. Użytkownik może w każdej chwili zablokować dostarczania ww. danych poprzez zmianę ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH – ODBIORCY DANYCH

4.1. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony osobom trzecim. Dane te będą udostępniane jedynie podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i treściową strony internetowej, utrzymanie serwerów lub serwisantom w zakresie niezbędnym do świadczenia ich usług i na podstawie odpowiednich umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

5.1. Osobie, której dane będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.

5.2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z administratorem danych mailowo pod adresem: rybnickaakademia@gmail.com

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

6.1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, technologii lub sposobu funkcjonowania strony. Aktualna Polityka Prywatności będzie publikowana na stronie internetowej.
Patrycja Matla
Prezes Stowarzyszenia, 
Koordynator Akademii
789 467 822
rybnickaakademia@gmail.com

RAP Rybnik

RAP Rybnik to organizacja stworzona przez rybnickich piłkarzy mająca na celu zorganizowanie optymalnej struktury piłkarskiej dla kształcenia kolejnych pokoleń piłkarzy w Rybniku. 
Finansowe
Numer konta na wpłaty dla zespołu chłopców:
85 1050 1344 1000 0090 3196 7038
Numer konta na wpłaty dla zespołu dziewczyn:
64 1050 1344 1000 0090 8133 3917
Zostań Oficjalnym Partnerem RAP Rybnik
Sponsoring
2022 - Dla wszystkich naszych zawodników, przyjaciół i rodziców ❤️