Opłaty

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Klubie, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RYBNICKA AKADEMIA PIŁKARSKA I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca uiszczonych „z góry” za każdy miesiąc. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu UKS Rybnicka Akademia Piłkarska stosownymi uchwałami.
Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej:
1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Klubie – 140 zł/os.
2. Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Klubie – 200 zł
3. Składka członkowska przy 3 dzieci (rodzeństwo) w Klubie – 250 zł

WAŻNE INFORMACJE

1. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym biuro Akademii i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (również należy udokumentować).
3. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 2 miesiące oraz otrzymał taką zgodę od Zarządu Klubu po uprzednim pisemnym poinformowaniu o zaistniałym zdarzeniu Zarząd Rybnickiej Akademii Piłkarskiej.

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ I OPŁATY WPISOWEJ

Składkę należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Akademii:
 
W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

Opłatę wpisową dokonujemy na osobne konto Klubu 

Grupa chłopców:
ING BANK ŚLĄSKI
85 1050 1344 1000 0090 3196 7038
z dopiskiem: OPŁATA WPISOWA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK
np.: „Opłata wpisowa Dawid Nowak, wrzesień 2022”

Grupa dziewczyn:
ING BANK ŚLĄSKI
64 1050 1344 1000 0090 8133 3917
z dopiskiem: OPŁATA WPISOWA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK
np.: „Opłata wpisowa Anna Nowak, wrzesień 2022”
Gabinet Psychologiczny PsychoSfera
Jeżeli Twoje dziecko ma problemy natury psychologicznej lub przyda mu się psycholog sportu to najlepszym miejscem w Rybniku jest PsychoSfera gdzie rewelacyjny Psycholog Katarzyna Skaba prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnozy, terapie i treningi umiejętności społecznych. Serdecznie polecamy!
Patrycja Matla
Prezes Stowarzyszenia, 
Koordynator Akademii
789 467 822
rybnickaakademia@gmail.com

RAP Rybnik

RAP Rybnik to organizacja stworzona przez rybnickich piłkarzy mająca na celu zorganizowanie optymalnej struktury piłkarskiej dla kształcenia kolejnych pokoleń piłkarzy w Rybniku. 
Finansowe
Numer konta na wpłaty dla zespołu chłopców:
85 1050 1344 1000 0090 3196 7038
Numer konta na wpłaty dla zespołu dziewczyn:
64 1050 1344 1000 0090 8133 3917
Zostań Oficjalnym Partnerem RAP Rybnik
Sponsoring
2022 - Dla wszystkich naszych zawodników, przyjaciół i rodziców ❤️